Kontakti

Adrese: Upes iela 3a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV – 5070
Tālrunis: 65054350
E-pasts: putvejini@lielvarde.lv
Darba laiks: 7.00 – 19.00

Darbinieki:

Amats Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Iestādes vadītāja  Ingūna Dakstiņa
Pirmdienās
9.00-18.00
Ceturtdienās
9.00 – 17.00
65054350 inguna.dakstina@lielvarde.lv
Vadītājas vietniece izglītības jomā Inese Glīzdeniece
Trešdienās
8.00 – 18.00
65054420 inese.glizdeniece@lielvarde
Saimniecības pārzine Lienīte Griģuško 65049520
Medīcīnas māsa Indra Līce-Līcīte 65054920

Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina:

individualitātes veidošanos;
garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību;
iniciatīvas, zinātkāres, pastāvības un radošās darbības attīstību;
veselības nostiprināšanu;
sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai;
valsts valodas apguvi.

Izglītības satura apguve pamatā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Iestāde sagatavo bērnus pamatizglītības apguvei audzināšanas un izglītošanas jautājumos, sadarbojas ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm. Organizējot darbu, tiek radīta mājas atmosfēra, kurā bērna dzīve tiek tuvināta dzīvei ģimenē, aktīvi līdzdarbojoties vecākiem.