Janvāra mēnesi bērni cītīgi klausījās, lasīja, stāstīja, zīmēja, aplicēja un veidoja dažādus pasaku varoņus. Profesionāli pedagogi atbalstīja bērna patstāvību, iedrošinot izvēloties sev piemērotas nodarbes, palīdzot piedzīvot pašu radītus piedzīvojumus. 

No 25.01. – 29. 01. bērnudārza telpās un laukumiņos bija apskatāmi bērnu radošie darbi.

VPII ,,Pūt vējiņi” Vadītājas vietniece izglītības jomā: Maija Berga

Foto: VPII ,,Pūt vējiņi” Pirmsskolas skolotājas