Februārī gaisā virmo pavasara vēsmas, dienas paliek gaišākas un saulainākas, bet ziema nevēlās tik ātri padoties. Cilvēki paliek aktīvāki un vēlas darboties. Mūsu senči svinēja Meteņus. Tas ir viduspunkts starp ziemas un pavasara saulgriežiem. Meteņos meta metus nākamajam saimnieciskajam gadam, nostiprināja saiknes ar savu dzimtu un tautu. Brauca ciemos, gāja rotaļās, bērni satikās ar Meteni.
Bērnudārzā bērni izbaudīja meteņu svinēšanas prieku 4.februarī. Jautrība neizpalika. Satikās ar kaziņu, tā lika kārtīgi izkustēties, kurš tālāk aizleks ar maisu! Jo, kurš tālāk tiek, tam raženāks gads. Tālāk turpinājās labirints sniegā. Citiem tā malas pat pāri galvai! Zaķis sagaida ar pilniem maisiem sniega, kurš tālāk aizmetīs tam augs lieli muskuļi, vai meitenēm gari mati. Turpat arī gailis ar dziesmām un skandēšanu. Metenis, Metenis metas uz pavasari! Meklējam Meteni, ar skaļo skandēšanu biedējam to prom. Šad tad izskatījās, ka bērni vairāk sabijās no Meteņa, ne kā metenis no viņiem! Metenis nepadevās. Meta virsū maģisko ūdeni, tas stiprumam. Mēģināja piekukuļot bērnus ar konfektēm, bēga ko kājas nes… beigās bērni izvizināja Meteni ar ragaviņām. Sajūtas uz visiem 100 %.
Prieks un labas domas, jo viss iesākas ar domu!

VPII ,,Pūt vējiņi” mūzikas skolotājas – Ruta Pinka, Marita Apsāne
Foto: VPII ,,Pūt vējiņi” Pirmsskolas skolotājas