25.februarī  ,,Taurenīšu” grupas bērni devās pastaigā ārpus dārziņa teritorijas, bija lieliski, bērniem ļoti patika. Pa ceļam sētās redzējām lielus suņus, atkārtojām drošības noteikumus un ceļu satiksmes noteikumus, kā arī pielietojam tos  prakstiskā darbībā. Vērojām notekgrāvjus, kur krājās jau ūdens, pārrunājam ar bērniem par novēroto. Bērni atgriežoties grupiņā runaja par pastaigu.

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze

Foto: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze