8. martā ,,Taurenīšu” grupas bērniem sniedzu priekštatu par stiklu, plastmasu, papīru. Kā arī iepazīstināju bērnus ar iepakojuma materiāliem, veidojot izpratni par atkritumu šķirošanu.
Noskatījāmies filmiņu par atkritumu šķirošanu. Šķirojām atkritumus grupā uz zaļā papīra- stikls, uz zilā papīra- papīrs, uz dzeltenā papīra- plastmasa. Vēlāk aplicēšanā līmējām no reklāmas bukletiem produktus par jau izrunātajiem krāsu konteineriem.

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze

Foto: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze