Kas mums visiem jāzina par pirmsskolas izglītības iestādē konstatētiem Covid-19 pozitīviem gadījumiem?

Īsumā –

 • Darbinieki katru nedēļu veic rutīnas skrīningu – siekalu testu, lai pēc iespējas ātrāk atklātu inficēšanos ar Covid-19 (bērni testus neveic);
 • Tiklīdz tiek apstiprināta inficēšanās, darbinieks dodas mājā un sazinās ar ģimenes ārstu;
 • Tiek noteiktas kontaktpersonas – citi darbinieki un bērni, kas bijuši kontaktā ar inficēto personu 48 stundas iepriekš;
 • Kontaktpersonu saraksts tiek nosūtīts uz SPKC (Slimību kontroles un profilakses centrs), attiecīgajai grupai tiek ar rīkojumu noteikta karantīna 14 dienas kopš kontakta datuma;
 • Visu bērnu-kontaktpersonu vecāki saņem informāciju par faktu un īsus norādījumus, kas darāms, kā arī atgriešanās datumu;
 • Kontaktpersonas (gan bērni, gan darbinieki) atgriežas iestādē tikai ar ģimenes ārsta atļauju;
 • Ja kontaktpersonai karantīnas laikā parādās slimības simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu;
 • Personas datu aizsardzības likums neļauj izpaust informāciju citām personām, kas nav saistītas ar konkrēto gadījumu. Informācija par konkrēto gadījumu tiek nodota tikai tiem, kurus konkrētais gadījums skar, pārējiem nav jāsatraucas;
 • Ievērojot noteikumus, ne bērni, ne darbinieki nesatiekas ārpus grupu “burbuļiem”, tāpēc citu grupu bērni netiek pakļauti inficēšanās riskam no konkrētās personas.;
 • Kontaktpersonu kontaktpersonas (māsas, brāļi u.c. ģim.loc.) turpina savas gaitas.
 • Kā visā valstī, inficēties var visur, ne tikai no pieaugušajiem, bet arī no bērniem;
 • Protams, ja ir iespēja dzīvot ar bērnu mājās, tas būtu labākais, ko šobrīd varat darīt bērnu drošībai!
 • Sīkāku info par slimību, par noteikumiem, kārtību, riskiem, varat atrast vietnē https://www.spkc.gov.lv; iestādes rīcību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
 • Saglabājam mieru un optimismu! Jautājumu gadījumā – droši zvaniet! Tel. 65054350; 26108331

VPII ”Pūt vējiņi” vadītāja Ingūna Dakstiņa