Dzīvodams ar dabu un pats būdams dabas sastāvdaļa, cilvēks bija saistīts ar dabā notiekošajiem procesiem, sevišķi ar sauli, kas nosaka gadalaiku maiņas un līdz ar to arī gadskārtu ieražas. Pie šādām dienām pieder Lieldienas. Tās iezīmē pavasara punktu, kad turpmākā Zemes tecējumā ap Sauli dienas gaisma turpina pieaugt un nakts tumsa samazināties. Lieldienās- diena kļuvusi garāka par nakti.

 

FasTracKids nodarbība.
Astronomija – Saule un zvaigznes.💫
Pētot zvaigznes mēs gūsim labāku izpratni par naksnīgajās debesīs redzemajām parādībām.
Šonedēļ bērni:
⭐Iepazinās ar astronautu darbu un specapģērbu – skafandru. Komplektēja tērpa daļas, salīmējot tās noteiktā secībā.
⭐No dažādām ģeometriskajām figūrām konstruēja raķeti.
⭐Izveidoja zvaigznes 3D formātā ( burciņā iebiezināts ūdens ar spīdumiem).
⭐Lika lietā savu iztēli un radošumu, lai izveidotu savus zvaigznājus.
⭐Veica eksperimentu, lai nodemonstrētu, kā meteors sadalās, kad ieiet Zemes atmosfērā ( ūdens glāze un šķīstošais vitamīns).

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Gunita Kolosjonoka

,,Silta, silta saulīte
Istabas galā;
Zaļa, zaļa zālīte
Lieldienas rītā.” 

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Egija Ansone

 

Pirms Lieldienām cilvēki dabā redz pārmaiņas, kas nes vēsti par pavasara iestāšanos un Lieldienu tuvošanos: saule pakavējas ilgāk pie debesīm, gaiss kļūst siltāks, sniegs nokūst un zemē parādās pirmie asni. 
      ,,Nāc nākdama Lieladiena,
      Visi bērni tevi gaida,
      Visi bērni tevi gaida,
      Aiz vārtiem sasēduši.”

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Vēsma Zlidne

Ļaužu dzīvē skaļu prieku par Lieldienu tuvošanos izteic rotāšana un gavilēšana. Tā ir jaunu meitu dziedāšana klusos vakaros, apdziedot dabas atmodu, puķes un jaunu ļaužu attieksmes:
      ,,Kalnā kāpu es dziedāt,
      Uz akmeņa gavilēt,
      Lai trīc visa tautu zeme,
      Lai dzird mani bāleliņi.”

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Simona Fišere

Lieldienās jādomā par apģērbu, jo laiks vēl ir vēss un vairums izdarību notiek ārā.

      ,,Ko Lieldienas man atnesa
      Par gadskārtas gaidījumu?
      Vienu pašu zīdautiņu
      Vējiņam vicināt."

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Iveta Kārkliņa

Lieldienu mielastā goda vieta ir olām un plāceņiem, kas simbolizē Sauli un Saules atmodu.

     ,,Dēj mana vistiņa,
      Trīs olas dienā!
      Nāks mana māsiņa
      Par Lielu dienu.” 

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristiāna Linde

Ejam ap eglīti, skaitam:

,,Dzenīšam raibi svārki,
Tam skrodera nevajag.
Dzērvītei garas kājas,
Tai tiltiņa nevajag.” 

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Sandra Vetšteine

Lieldienu paražās saglabājušās līdz mūsu dienām- olu krāsošana.

,,Krāsosim māsiņas
Raibas oliņas,
Dāvāsim bāliņam
Lieldienas rītā!”

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Nataļja Polukejeva

Viens no svarīgākajiem Lieldienu priekšdarbiem ir šūpoļu kāršana.
     ,,Karat, brāļi šūpolītes,
      Ozoliņa kārtiņām;
      Nāks māsiņa šūpoties
      Visas trejas Lieldieniņas.”

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Jolanta Kirsanova

Raksturīgākās Lieldienu izdarības sākas jau ar rīta ausmu, kad pats Dievs, saulei lecot, apstaigā laukus.

      ,,Lieldienas rītā
      Ziedēj’ zaļa zālīte;
      Pats Dieviņš staigāja
      Pa zaļu zālīti.”

Veidošanā veidojām tārpiņus, zīmēšanā zīmējām tārpiņu vai skudriņu pēc brīvas izvēles, zālīti un pēc izvēles kas vēlējās piezīmēja klāt saulīti.

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze

,,Silta, silta saulīte
Istabas galā;
Zaļa, zaļa zālīte
Lieldienas rītā.” 

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Uva Atare

 

      ,,Agri lēca saulīte Lieldienu rītiņu;
      Vēl jo agri māmiņa meitiņas cēla,
      Meitiņas cēla galviņu sukāt,
      Matiņus pīt, putniņus dzīt.”

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Jolanta Prikule

Viena no senākajām Lieldienu rīta izdarībām ir putnu dzīšana. 

     ,,Nāc, māmiņa vārtus vērt,
      Pārnāk putnu dzinējiņi!
      Pārnāk putnu dzinējiņi
      putnu olas vācelē.”

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Iveta Jaunvīksna

  Lieldienu šūpošanās ir priecīgs notikums. 

    ,,Ko es došu metējam,
      Ko šūpoļu kārējam?
      Olu došu metējam,
      Olas čaulu kārējam.” 

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Lāsma Medne