Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pūt vējiņi” skolotāja Lāsma Medne strādā ar bērniem, kuru vecums ir no 5 līdz 6 gadiem, grupā viņu ir 20. Pavasara mēneša temata ietvaros tika nolemts bērnus iepazīstināt ar dabā sastopamiem kukaiņiem. Kopā ar kolēģiem tika izplānota tēma ,,Kukaiņi”, ar iespēju iepazīstināt bērnus ar dabā sastopamiem kukaiņiem.

Sasniedzamais rezultāts: Prast atpazīt, saskatīt un nosaukt tuvākajā apkārtnē atrodamos kukaiņus.
Attīstāmās caurvijas: Pašvadīta mācīšanās.
Tikumi, vērtības: gudrība, atbildība.

Lielais jautājums: ,,Kāda ir kukaiņu daudzveidība dabā?”

Skolotāja pirms bērnu ierašanās izveido vidi par kukaiņiem. Bērni ierodoties dārziņā, pēta grupiņa izvietotos materiālus, lai varētu secināt par šīs nedēļas tēmu. Pēc brīvas izvēles bērni pēta kukaiņus ar palielināmo stiklu, attēlus, grāmatas, izdales materiālus.
Pēc kopīgām pārrunām nonācām pie šīs nedēļas tēmas ,,Kukaiņi”.
Parādīju savu brīnumu maisiņu, un pēc taustes mēģinājām saprast, kas tur varētu būt iekšā. Ņemot ārā pa vienam kukainim, bērni izrādīja savas emocijas, kuras pārrunājām. Bērni stāstīja, kas tas ir par kukaini un, kādas emocijas raisa, ieraugot šo kukaini. Izpētot un iztukšojot maisiņu, bērniem radās jautājumi, uz kuriem jārod atbildes.
Viens no kukaiņiem, kurš bērniem interesēja un patika bija taurenis. Bērni stāstīja par taureni, kādi viņi ir, kā prot lidot. Mūzikas ritmā bērni attēloja, kā lido taureņi. Skolotāja rādīja izzinošu filmiņu par taureņiem. Pēc filmiņas noskatīšanās, kopīgi ar bērniem pārrunājām, ko jaunu uzzināja.
Kad bijām izpētījuši taureņus, katrs bērns vēlējās, lai taurenītis sēž uz viņa rokas. Katrs sagatavoja savu darba vietu, izvēlējās materiālus un radoši veica darbu.
Pastaigas laikā meklējām taurentiņus. Atcerējāmies, ka taureņiem patīk ziedi un saule, tādēļ, ka saulainajās dienās mēs bijām redzējuši taureņus. Kopā ar bērniem secinājām, ka taureņus mēs neredzējām, jo ārā ir apmācies, vējš un auksts gaiss.
Pēcpusdienas cēlienā bērni radoši, pēc izvēles, pilda dažādus darbus saistībā ar kukaiņiem. Bērni pilda darba lapu ar kukaiņiem, tie, kas rāpo un kas lido, veido tos no plastilīna.

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Lāsma Medne

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Lāsma Medne