Pirmsskolas skolotāja Māra Driksna strādā ar bērniem, kuru vecums ir 4 gadi. Grupā pēc saraksta ir 23 bērni, šonedēļ bērnudārzu  apmeklē 16 bērni.

Maijā atzīmējam Māmiņu dienu, tādēļ ar kolēģi nolēmām maija mēnesi veltīt tēmai- Es un mana ģimene! Bērni zina, ka ģimeni veido vecāki- mamma un tētis, kā arī – bērni, arī- vecvecāki. Šoreiz vēlējāmies papildināt bērnu vārdu krājumu ar ģimenes locekļu nosaukumiem:     vecākiem bērni ir dēls un meita, pašam bērnam tie ir brālis vai māsa, vecvecākiem- mazdēls, mazmeita, vecvecākus sauc kā kurā ģimenē, bet bērni min- ome un opis. Uzsvaru liekam uz emocionālo labsajūtu ģimenē, kur viens otru mīl un viens par otru rūpējas. Dabaszinībās runājam, ka arī putniem un dzīvniekiem ir ģimenes…

Sasniedzamais rezultāts– Valodas joma(literatūra)- klausīties lasītu tekstu, atbildēt par tekstu uz jautājumiem, izteikt savu viedokli par tekstā dzirdēto tematiku,

Tehnoloģiju joma (aplicēšana, darbs ar plastilīnu)- izmantojot piedāvātos materiālus, gatavot mīļdarbiņus mammai Māmiņdienā- aplicēt apsveikumu vai veidot sēklu mandalu. Sakārtot darbam un pēc darba nokārtot savu darba vietu.

Attīstāmās caurvijas– pašvadīta mācīšanās un sadarbība.

Tikumi, vērtības– atbildība, centība.

Ziņa bērnam– Es esmu savas ģimenes daļiņa!

Bērni darbojas aktivitāšu centros:

Valodu centrā– pēc parauga mācās rakstīt savu vārdu drukātiem burtiem, jo vēlas paši ierakstīt savu vārdu apsveikumā māmiņai.

Sociālajā un pilsoniskajā centrā– aplūko attēlus par ģimeni un grupē lietas, kas pieder un ko lieto katrs ģimenes loceklis.

Dabas zinātņu centrā– pēta īstu putnu ligzdu ar oliņām(paipalu), vēro 15 minūtes putnus pa logu, cenšas atpazīt pēc putnu plakāta, novērotos  putnus atzīmē lapā

Matemātikas centrā– no plastilīna veido ciparus, izliek tos virknē.

Tehnoloģiju- aplicē apsveikumu vai veido sēklu mandalu.

Kultūras izpratnes centrā– apsveikumā uzzīmē un krāso sirds siluetu māmiņai.

Rīta aplī pārrunājam, kas ģimenē ir vissvarīgākais? Viedokļu apmaiņa- daži bērni domā, ka mamma, daži- ka tētis, citi- ka bērni, vēl citi- ka ome un opis… Piedāvāju paklausīties stāstiņu par kādu zaķu ģimeni, kurā dēlēns grib mammai parādīt, cik liela ir viņa mīlestība pret savu mammu…

Pārrunājam stāstiņu, bērni atbild par tekstu uz jautājumiem, nonākam pie secinājuma, ka MĪLESTĪBA ģimenē ir vissvarīgākā! Runājam, kā mīlestību var redzēt vai just? Kur mīlestība cilvēkā dzīvo? Kas jādara, lai otrs saprastu, ka mīl viņu? 

Nolemjam, ka māmiņām varētu uztaisīt apsveikumu ar daudz, daudz sirsniņām, jo mīlestība taču dzīvo sirdī!

Turpinām darbu visas dienas garumā- pēcpusdienā „cepam’’ mīļumkūciņas mammām  no kinētiskajām smiltīm…

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Māra Driskna

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Māra Driskna