Pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze strādā ar bērniem, kuru vecums ir 3-4 gadi grupā viņu šodien ir 20. Maija mēneša temata ietvaros par ģimeni tika nolemts bērnus iepazīstināt ar mājdzīvniekiem, jo tie arī ir daļa no mūsu ģimenes.
Sasniedzamais rezultāts : Bērns atpazīst mājdzīvniekus. Māk nosaukt to mazuļus. Māk krāsot ievērojot kontūras. Prot salīmēt mājdzīvnieku no dotajām detaļām.
Attīstāmās caurvijas : sadarbība, pašvadīta mācīšanās
Tikumi, vērtības: uzņēmība, atbildība, gudrība.

Lielais jautājums: ,,Kādus mājdzīvniekus mēs zinām?”

Audzinātaja aicina bērnus kāpt vilcienā,lai dotos uz lauku sētu pie draugiem mājdzīvniekim. Bērni sastājās vilcienā un dodas ceļā, atdarinādami vilcienu: vilciens brauc čuk, čuk, čuk, riteņi tam tuk, tuk, tuk. Bērni ir atbraukuši uz lauku sētu, kur uz krēsliem ir novietotas rotaļlietas mājdzīvnieki (kaķi, suņi, cūkas, govis, zirgi, truši) vilciens piebrauc pie katra paslēptā krēsla atsevišķi. Audzinātāja kopā ar bērniem noskaidro, kā sauc mājdzīvniekus, pie kuriem viņi ir piebraukuši, kur viņi dzīvo? Audzinātāja rosina ieklausīties zvēriņu balsīs. Kādas tās ir? Suns rej priecīgi, bēdīgi, bailīgi, klusi, skaļi. Kā kaķis murrā kad ir priecīgs, kā šņāc kad ir dusmīgs.  Vilciens brauc tālāk pie trusīšiem, bērni atdarina kā trusīši lec. Tā brauc kamēr ir izbraukājuši visu lauku sētu noskaidrojot par mājdzīvniekiem. Dinamiskā pauzē rotaļa, ja audzinātāja sauc mājdzīvnieku tad tupjamies, ja kādu kas nav mājdzīvnieks tad ceļamies kājās. (piemēram: vilks-ceļamies kājās, govs-tupjamies)
Attīstot bērnu uzmanību un domāšanu.

Tālāk audzinātāja aicina bērnus doties sakārtot savu darba vietu darbam un izvēlēties ko šodien bērns vēlās darīt, piedāvājumā ir zīmēšanā dažādi mājdzīvnieki. Krāsot var ar zīmuļiem vai krītiņiem.
Aplicēšanā ir iespējas izvēlēties līmēt kādu mājdzīvnieku pa dotajām detaļām.
Kad bērns ir izvēlējies ko viņš šodien veiks, tad ķeras klāt pie darbiņa.
Ka visi darbiņi ir izdarīti, aplūkojam visus kopā un katrs ejam darboties pēc izvēles pa centriem.
Valodu centrs: Aplukojam grāmatas un attēlus par mājdzīvniekiem
Matemātikas centrs: Šodien likām ģeometriskās formas pa krāsām.
Tehnoloģiju centrs: No plastilīna veidojam mājdzīvniekam desiņas.
Dabas zinātņu centrs: Šķirojam mājdzīvniekus, kuri kopā sajaukti ar kukaiņiem un meža zvēriņiem.

Pastaigas laikā: Vērojam ziedus, ķirsi, pārrunājam ka tam jau nokritušas ziedlapiņas un veidosies augļi. Palīdz saslaucīt laukumiņā bērzu skariņas. Cepam smilšu kūkas mājdzīvniekiem.

Pēcpusdienas cēliens: skolotāja kopīgi pārrunā dienā veiktos darbus, bērni pastāsta kas patika, ko gribētu atkārtot.
Ļaujot bērniem arī vakarā izvēlēties sev intresējošos darbiņus pa centriem vai ārā rotaļu laukumā.

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze

Gatavojamies pusdienām.

Āra darbiņi.

 

Brīvā laika nodarbošnās pa centriem visas dienas garumā.

Daži bērni dodas mājās.

Bērni radoši darbojās ārā.

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja palīgs- Sanita Stepanova un pirmsskolas skolotaja- Kristīne Krūze