Gaidam, sapņojam par vasariņu un atpūtu!

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Dace Zaļkalniņa

Ābeles zied..

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Nataļja Polukejeva

Šīs nedēļas darbiņi, dzīvnieku ģimenes, matemātiskais uzdevums un krāsainie šķīvji nākamajām nodarbībām! 

 

 

Krosiņš, kurā bērni bija ar lielu sacensības garu!

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristiāna Linde

Zīļuku darbiņi! Radoši veidojām savus mājdzīvniekus no plastilīna un krāsām. Tā kā pavasaris ir uzplaucis pilnā plaukumā, un to mēs redzam katru dienu, tad zīļuki sadarbojoties ar draugu veidoja kopīgu pavasara ainavu ar ziediem, putniem no auduma gabaliem.

Zīļuki uzņem dažādus pavasara vitamīnus. Ar cukuru, tomēr tas rabarbers garšo labāk.

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja- Lāsma Medne

Nedēļas darbiņi un tabula tur atzīmējam, kuru darbiņu kurā dienā bērns ir veicis.

Olimpiskā mēneša noslēgums.

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze

,,Pienenītes, pienenītes sēž uz zaļas pakalnītes”

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Ilva Patalujeva