Zīļuki iepazīstas ar pļavu ziediem. Mācās radoši izmantot pienenes. Veidojam krāsainos pļavas ziedus.

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja- Lāsma Medne

Rūdolfs Blaumanis

Pienenītes

Pienenītes, pienenītes
Sēd uz zaļas pakalnītes;
let garām mīļa saule,
Dod visām labu rītu.

– Pienenītes, pienenītes,
Mums tā skaisti radoties —
Visa esmu tīra zelta,
Jums zeltīti lindraciņi.

 FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Poga

Bērniem šonedēļ bija izvēle starp veidošanu un rokdarbiem! Tie bērni, kuri otrdien izvēlējās veidošanas darbiņu, tie ceturtdien strādās ar rokdarbiem un otrādi!


Ņemot vērā, ka šodien laikapstākļu dēļ ārā netikām, tad pateicoties Agrim vērojām Tutas lietas uz sienas.

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja- Kristīne Krūze

Mācamies matemātiku.

Lietainā laikā, var manīt varavīksni.

Mums ir lielās, garās saulespuķes.

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Vēsma Zlidne

Šonedēļ bērniem bija izvēle starp zīmēšanu un aplicēšanu – kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā, tehnoloģiju jomā!
Zīmēšanā bērniem tika dota izvēle starp dažādām mājām, kā arī varēja izvēlēties darbarīkus veicamajam darbam pēc savas izvēles. 🎨
Aplicēšanā bērniem tika piedāvātas dažādas ģeometriskās figūras, dažādās krāsās, lai izveidotu no tām māju – liels kvadrāts, trijstūris, divi mazi kvadrāti un taisnstūris, līmējot tās pie pamata! 🏠 Pirms tam arī pārrunājām tās un pārliecinājos, ka bērni atpazīst un prot nosaukt piedāvātās figūras

Tabula atzīmēšanai par bērnu paveiktajiem darbiem katrā jomā!

Turpinām sava laukumiņa sakopšanas darbus!

Atzīmējam svētkus gaviļniekiem!🎂

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja- Simona Fišere

Skudriņas izpētīja ceriņus, pienenītes un pieneņu pūkas, neaizmirstulītes. Tās uzgleznoja. Skatījāmies Zaķīšu pirtiņu un veidojām mājiņas, zaķīšus un kaķīti. 🌿

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja- Sandra Vetšteine

Vecāku darba rīki.

Ģimenes palīgs-robots.

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Nataļja Polukejeva

Gaidot vasaru- top dažādi mākslas darbi, no ziediem un taureņiem, mācoties- izgreznot, saskaitīt, saskatīt, cik tie atšķirīgi.

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja- Dagmāra Ulme

FOTO: ,,Pūt vējiņi” logopēde Inese Glīzdeniece