Strādāju ar bērniem vecumā no 2-3 gadi, grupā pēc saraksta ir 20 bērni, bet šonedēļ iestādi apmeklē 9 bērni.

Pavasaris ir pašā plaukumā un šomēness mēs pētam pavasara ziedus, augus un kukaiņus. Plānojot šo nedēļu, bērniem bija iespēja izvēlēties, kuru no pļavas augiem mēs pētīsim – mārpuķītes, pienenes vai gaiļpiešus. Bērni, protams, izvēlējās saulainās pienenes.

Sasniedzamie rezultāti:

Matemātikas jomā – savieto priekšmetus attiecībā viens pret vienu.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā – mākslinieciskajā darbībā zīmē ar švammītēm un pienenēm.

Dabaszinātņu jomā – prot atrast pļavā pienenes.

Attīstāmās caurvijas -pašvadīta mācīšanās, jaunrade un uzņēmējspēja.

Tikumi, vērtības – centība, atbildība, gudrība.

Lielais jautājums – “Kādus augus mēs varam pētīt pavasarī?”

Grupā tiek iekārtota vide saistībā ar pieneņu tēmu. Rīta cēlienā sanākam kopā mūsu grupas “pieneņu pļavā”, kur nodziedam savu rīta sasveicināšanās dziesmiņu “Labu rītu saka saule” un izvingrinām pirkstiņus, pārrunājam par to, kā šorīt nācām uz bērnudārzu, ko pa ceļam satikām un redzējām. Rosinu bērnus izpētīt pienenes – nosaukt tās krāsu, pasmaržot un pataustīt,  un kopīgi noklausīties R. Blaumaņa dzejoli “Pienenītes”.

Pēc jaukas rīta pasēdēšanas aicinu bērnus pie galda zīmēt pieneņu pļavas. Šodien zīmēšanai izmantosim švammītes un dzelteno guašu krāsu. Bērni ar aizrautību rada skaistas pieneņu pļavas, pēc darba sakārto savas darba vietas.

Matemātikas centrā bērniem ir uzdevums savietot priekšmetus viens pret vienu. Ir sagatavotas pieneņu kartītes. Bērnam tukšās kartītes ir jāaizpilda ar pieneņu ziediem tieši tāpat kā ir parauga kartītē.

Lai izpildītu pārējos šodien ieplānotos darbus, visi kopā dodamies pastaigā pa bērnudārza teritoriju. Pastaigas laikā meklējam, vai mūsu bērnudārza pļavā arī ir pienenes. Bērni ātri tās pamana un kopīgi saplūcam skaistu pieneņu pušķi.

Mākslas centra otrais uzdevums ir mūsu laukuma nojumē – grupas laukumā ir jāatrod pienene un jāzīmē ar pieneni uz baltas lapas. Ne visi bērni vēlas to darīt, bet, kad redz, cik skaisti zīmē draugi, tad arī dodas sameklēt savu pieneni un rada skaistu dzeltenu zīmējumu.

Meitenes ierosina uzpīt viņām skaistus pieneņu vainadziņus. Rosinu bērnus izveidot laukumā “pieneņu ziedu paklāju”. Kopīgi izveidojam ziedu paklāju, ko meitenes nosauca par dzelteno saulīti. Bērni laukumā brīvi rotaļājas un pēta gan pļavas augus, gan kukaiņus. 

Pēcpusdienā līst lietus, tādēļ rotaļājamies laukuma nojumē, kur bērni paši ierosina kopīgi zīmēt ar pienenēm, kamēr sagaida vecākus, lai dotos mājās.

Ir pavadīta aizraujoša pavasara diena!

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Poga

 FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Poga