Kāda savāda, silta migla šorīt
Caur sirdi un domām kāpj acīs.
Kādus savādus vārdus – ilgi neteiktus – gribas sacīt
„Paldies par visu. Paldies.”

Daba ir saules gaismas un ziedu pārpildīta, jo ziedi ir saules krāšņākais lolojums. Tāpat kā ziedi sveic sauli, tā mēs sveicām viens otru ar veiksmīgu mācību gada noslēgumu. Gads ir bijis pārpildīts ar ikdienas darbiem un svētkiem, kā arī neveiksmēm, problēmu risinājumiem.

Īpaša pateicība skolotājiem un skolotāju palīgiem – cilvēkiem, kuri ik dienu, ik stundu  visa mācību gada garumā ne tikai mācīja mūsu bērnus, bet bija viņu atbalsts, iedvesmotājs un virzītājspēks aizvien jaunu mērķu sasniegšanā. Skolotāju pamudinājums, iedrošinājums un prasme ieinteresēt bērnus.

Paldies ģimenēm, kuras atbalstīja savus bērnus un sekmēja viņu panākumus, atbalstīja pirmsskolu un tajā notiekošās aktivitātēs.

30. jūnijā un 1.jūlijā skolotāji piedalījās radošajā darbnīcā. Bija iespēja gleznot ar netradicionāliem materiāliem- tapa krāšņie vasaras ziedi. Smaidot un jautri čalojot, katram tapa sava glezna. Šoreiz bija iespējas skolotājam iejusties bērnu lomā un gūt pozitīvas emocijas. Šie ir mazie svētki katram pedagogam, mazs atelpas brīdis pirms atvaļinājuma. Paldies par izturību!

Novēlu visiem bērniem un pedagogiem saulainu un pozitīvām emocijām bagātu vasaru, uzkrājot spēkus jaunajam darba cēlienam! Lai saulaina un silta šī vasara visai mūsu ,,Pūt vējiņi” saimei.

Paldies par darbu, atbalstu un sapratni!

Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece Maija Berga