Bērniem rotaļas smilšu kastē ir ļoti iecienītas vasaras laikā. Darbojoties ar smiltīm, attīstās bērnu pirkstu sīkā motorika, intensīvāk notiek izziņas procesu attīstība, paaugstinās bērna motivācija darboties. Smiltīm piemīt brīnišķīga īpašība. Bērni smilšu kastēs veido pasakainas pilis, pilsētas utt. Savā darbā jaunie celtnieki izmanto ne tikai smiltis, bet arī ūdeni, ziedus un dažādus citus dabas materiālus. Katrs projektē un veido savu celtni, tās iznāk krāšņas un iespaidīgas.

Nozīmīga vieta vasaras laikā ir gan radošai darbībai, gan fiziskajām aktivitātēm. Katru dienu mūsu pirmsskolā bērni tiek aicināti piedalīties dažādās kustību rotaļās un bērniem arī ļoti patīk dažādas galda spēles, tajās viņi gan nostiprina savas zināšanas, gan tās papildina. Vispārēju prieku sagādā piedalīšanās dažādās stafetēs.

Galvenais ieguvums ir bērnu aktīva atpūta brīvā un radošā gaisotnē. Pedagogi ļoti aktīvi un rūpīgi gatavojas katrai dienai, pārdomājot visus organizatoriskos un izglītojošos momentus.

Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Pūt vējiņi” vadītājas vietniece izglītības jomā MAIJA BERGA

FOTO: Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Pūt vējiņi” ARITA BROKA