10 . grupas Zīļuki devās mācību ekskursijā uz ,,Lūšu dravu.“
🎈 Bērni apguva jaunas prasmes un iemaņas disku golfa spēlē .
Pilnveidoja prasmes orientēties mežā .
Iepazinās ar spēles noteikumiem.
Spēles gaitā sadarbojāmies komandā , ievērojot spēles noteikumus .
🎈Guvām pozitīvas emocijas, apskatījām kokus, augus mežā, nosaucām jau zināmos koku nosaukumus .
Uzzinājām par Lūšu dravas produktiem .
No bišu produktiem bērni iepazina tuvāk – zemeņu, upeņu medu, kā to iegūst un kā tas nonāk veikalos un tirdziņos .
🎈Radošā darbībā pagatavoja paši savu medus burciņu savai ģimenei .
… ekskursijas nobeigumā izkustējās uz apkārtnē esošām rotaļu konstrukcijām  katrs izvēloties sev intresējošo .

Ar smaidu un gandarījumu devāmies mājup ar autobusu, tas bērniem bija piedzīvojums .

Lielvārdes pirmsskolas izglītības skolotāja- Baiba

FOTO: Lielvārdes pirmsskolas izglītības skolotāja- Baiba un skolotāja palīgs Anna