Rudenīgā pastaiga

Tā kā Oktobris ir gada skaistākais- rudens mēnesis, tad devāmies rudenīgā pastaigā līdz Daugavai, vērojām izmaiņas dabā, salīdzinājām rudenīgās lapas, kas katrai bija atšķirīgs un skaistās, lielākas vai mazākas, bet noteikti nevarējām atrast divas vienādas. Lasījām lapas un priecājamies par […]

,,AR KUĢI PA BRUĢI”

Koku un krūmu lapas ir zeltainas, tās top par vēstnesēm iespaidīgam krāsu uzplaukumam. Mums tas sniedz patiesu prieku par zeltaino rudeni un jauno, pelēko bruģīti. Visas nedēļas garumā mūsu pirmsskolā uz jaunā bruģīša notika pasākums ,,Ar kuģi pa bruģi”. Katrai […]

Mācību ekskursija uz ,,Lūšu dravu“

10 . grupas Zīļuki devās mācību ekskursijā uz ,,Lūšu dravu.“ 🎈 Bērni apguva jaunas prasmes un iemaņas disku golfa spēlē . Pilnveidoja prasmes orientēties mežā . Iepazinās ar spēles noteikumiem. Spēles gaitā sadarbojāmies komandā , ievērojot spēles noteikumus . 🎈Guvām […]

Ogres novada skolu sacensības krosa skrējienā

Nāk rudens izgrezno Latviju un arī mūsu Lielvārdi. 8.oktobrī rudenīgos laikapstākļos parkā pie kultūras nama ,,Lielvārde” norisinājās Ogres novada skolu sacensības krosa skrējienā. Jau par tradīciju kļuvis, ka šo skrējienu atklāj PII ,,Pūt vējiņi” lielākie audzēkņi. Šajā burvīgajā, rudens lapām […]

Tikšanās ar grāmatas autori Agnesi Vanagu

21.septembrī Zīļuki uzzināja, kā radās grāmata. Autorei ir ideja uzrakstīt bērniem grāmatu ,,Pagalma enciklopēdija”. Par dabas rosību pagalmā, ko tur var sastapt. Bērni atbildēja uz jautājumiem par zināmiem rāpuļiem, putniem. Vērojām un atminējām atjautības uzdevumus par dzeni no attēla koka […]

Tēma- ,,Drošība”

Šonedēļ iesākām runāt par drošību, kas vispār ir drošība, kas jāievēro uz ielas un braucot ar velosipēdu. Izmēģinājām uzvilkt velo ķiveri kā arī moto ķiveri, pārrunājām, kāpēc ķiveres ir nepieciešamas. Runājām ar ielu šķērsošanu un luksofora gaismas signāliem. Patstāvīgi zīmējām […]

Saulīte klausās vasaras mākoņa stāstus, dabā jūtams vēsums. Dārzus rotā daudzkrāsainas dālijas. Gladiolu zobeni un asteru zvaigznes vērš savus skatus pret debesīm, pavisam drīz būs dzirdamas gājputnu klaigas… Tas nozīmē, ka ir pienācis 1.septembris. Klāt jaunais mācību gads ar jauniem […]