Katrs ar savu apzinīgu un atbildīgu rīcību varam mazināt riskus savas un apkārtējo cilvēku veselībai.

Neviens nav pasargāts no saslimšanas, tāpēc lūdzu, ja jums šķiet, ka, jums ir saslimšanas simptomi vai esat kontaktpersona, lūdzu, paturiet mājās arī bērnu, jo arī bērns, iespējams, ir kontaktpersona. Šādā gadījumā, dažas dienas paturot bērnu mājās, jūs sniegsiet lielu atbalstu pirmsskolai, mazinot kā citu bērnu, tā arī darbinieku saslimšanas risku.

Skolotāji pateicas par savlaicīgi saņemtu informāciju no vecākiem!

Atgādinām uzturēšanās noteikumus VPII ,,Pūt vējiņi” (Iestāde) Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

(saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”)

1. uz Iestādi ved bērnu tikai tad, ja viņš ir pieteikts un vesels;

2. ar jebkurām saslimšanas pazīmēm, bērnu vest uz Iestādi ir kategoriski aizliegts;

4. Iestādes teritorijā un telpās jāievēro divu metru distance no pārējiem vecākiem vai darbiniekiem;

5. vecāki iestādes telpās uzturas īslaicīgi, tikai pa vienam no ģimenes;

6. rūpējoties par higiēnu, pie iestādes ieejas durvīm izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi;

7. ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis,

klepus, elpas trūkums), Iestāde:

– izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms

tam, klātbūtni;

– sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna, vecāki telefoniski kontaktējas

ar savu ģimenes ārstu;

– bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā

ārsta norādījumiem;

8. ja tiks konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto Iestādi, SPKC

epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un

sniegs individuālas rekomendācijas Iestādes vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu;

9. Iestādes darbība tiek nodrošināta, pielāgojoties esošajai situācijai, organizējot darbu pamatgrupās, izslēdzot bērnu saskarsmes iespējas ar citu grupu bērniem.