Skolotājas aicina bērnus izgatavot putnu barotavas no otrreiz pielietojamiem materiāliem. Novietot tās drošā, putniem pieejamā vietā un veikt izpētes darbu- kādi putni apmeklēs barotavu, novērot un pētīt putnu uzvedību barotavā.

Tāda veida aktivitātes ir ļoti vērtīgas pirmsskolā, jo no agras bērnības ieaudzinām bērnos saudzīgu attieksmi pret dabu, mācām rūpēties par tiem, kam vajadzīga mūsu palīdzība.

Putnu barotavu darināja ,,Taurenīšu” 6.grupas bērni kopā ar skolotāju Kristīni. Barotavas izgatavošanas procesā izmantoja- piena pakas. Bērni paši gatavoja putnu barību- plucināja maizīti un pievienoja graudiņus. Pastaigas laikā bērni kopā ar skolotāju izvēlējās drošu vietu barotavām. Skolotāja Kristīne pastāstīja bērniem, ka jāseko, lai barotavā vienmēr būtu kāds putniņiem gardumiņš.

VPII ,,Pūt vējiņi” Vadītājas vietniece izglītības jomā- Maija Berga

Foto: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze