Pārsteidzošiem un interesantiem atklājumiem piepildīta 29. janvāra diena, kad dabaszinātnes palīdz sajust un piedzīvot pasauli, kurā mītam mēs visi, tā radās arī šīs dienas aktivitāte 9.grupiņā- skolotāja Jolanta kopā ar bērniem darināja putnu barotavas. Tas bija ne tikai noderīgs, bet arī garš process- jāizgriež, jānokrāso, jāpiestiprina aukliņas un barotavas ir gatavas! Barotavās tika sabērti graudiņi, sadrupināta maizīte- mazajiem draugiem. Šādu barotavu ir grūti piestiprināt pie loga, tāpēc bērni tos iekarināja krūmiņos. Atliek gaidīt mazos ciemiņus! 

VPII ,,Pūt vējiņi” Vadītājas vietniece Maija Berga

Foto: VPII ,,Pūt vējiņi” Pirmsskolas skolotāja Jolanta Kirsanova