11.februārī ,,Taurenīšu” grupas bērni radoši darbojās, veidoja draugiem vai ģimenes cilvēkiem draudzības apsveikumus. Sirsniņas, ko bērni līmēja bija no auduma izgrieztas. Katrs savu darbiņu nesa uz mājām, un pats izdomāja, kam to dāvinās. Pēcpusdienā bērni darināja apsveikumus, mūs iestādes darbiniekiem- vadītājai, lietvedei, medmāsai, apkopējām un citiem darbiniekiem, lai viņu diena kļūtu jaukāka un seju rotātu smaids!

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze

Foto: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Kristīne Krūze