Kopā ar ziemas aiziešanu arī noslēdzošais pīļu gājiens. Šoreiz pīļu gājienā devās jeb lidoja ,,Taurenīši”. Smuki un droši saģērbti devāmies lidojumā. Tradicionālais iziešanas veids- atmuguriski- sagādāja pozitīvas sajūtas. Turpinājumā devāmies pa pilsētas ielām līdz Daugavmalai. Pa ceļam pārrunājām ielu nosaukumus un ar to veidotas asociācijas. Daugavmalā uzspēlējām spēles ar bumbiņām un sadarbojāmies viens ar otru. Atpakaļ ceļā gājām un vērojam dažādas mājas un runājām par trīs sivēntiņu mājām. Atnākot atpakaļ bērnu dārzā teritorijā bijām saguruši un labprāt gaidījām pusdienas un diendusu.

VPII ,,Pūt vējiņi” sporta skolotāji- Agris Pikšens, Inga Makare

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Simona Fišere