Pirmsskolas skolotāja Dagmāra Ulme strādā ar bērniem, kuru vecums ir 3-4 gadi. Grupā pēc saraksta ir 25 bērni, šonedēļ bērnudārzu  apmeklē 18 bērni.

Maijā atzīmējam- Māmiņu dienu un Ģimenes dienu, tādēļ tika izvēlēta tēma- “Mana ģimene!”

Sasniedzamais rezultāts

Valodas joma – klausīties tekstu, atbildēt uz jautājumiem par tekstu uzdodot  jautājumus citiem, stāsta par savu ģimeni un pienākumiem. Stāsta par ziediem, ko dāvinās māmiņdienā, mācās nosaukt.

Tehnoloģiju joma (krāso un aplicē)- Māmiņdienā- aplicēt apsveikumu savai māmiņai. Veido darbiņu ar krāsu un salmiņu palīdzību -“Mana ģimene”.

Ziņa bērnam–Rosināt emocionālas attieksmes veidošanos pret ģimenes vertībām!

Attīstāmās caurvijas– pašvadīta mācīšanās un sadarbība.

Tikumi, vērtības– atbildība, centība.

Bērni darbojas centros:

Valodu centrā– Apgūst burtiņa “m”,“t”un “ģ”, izrunā un vēro attēlus, kas sākas ar šiem burtiem.

Sociālajā un pilsoniskajā centrā– Apzinās sevi kā daļu no ģimenes, mācās uzvesties.

Dabas zinātņu centrā–Vēro dažādu ziedu attēlus,dodas tos meklēt dabā.

Matemātikas centrā– vingrinās noteikt cipara un priekšmeta, daudzuma sakarību. Āboli un skaitļi. Mācāmies skaitīt līdz 3.

 

Pārrunājam, kas ir ģimene, kas to veido-māmiņa, tētis, brālis, māsa, vecmāmiņa, vectētiņš ikviens no tiem ir ģimenes loceklis, kas veido ģimeni. Nosauc savu ģimes locekļu vārdus. Bērni stāsta par saviem vecākiem, kas tiem patīk, kā var iepriecināt, kādos darbiņos tie palīdz. Veidojām abstraktās mākslas darbiņu “Mana ģimene”, kurā bērni veidoja matus ar krāsas un salmiņa palīdzību, pūšot, tas sagadāja neielas grūtības, tomēr bērni tika ļoti labi galā ar grūtībam, par ko liels prieks! Sanāca lielisks un krāsains darbiņš! Stāstīja par to kādas spēles ,spēlē ģimenē. Bērni biežāk vēlētos spēlēt galda spēles un citas spēles kopā ar savu ģimeni. Ārā spēlēja dažādas spēles- ar bumbu, sitot vārtos, mērija attālumu, pārbaudija precizitāti, metot bumbu. Lēca “klasītes”. Ķēra un pūta ziepju burbuļus. Pētīja ziedus un kukaiņus, kas tajos dzīvo. Bet vislielākais prieks bija meklēt sliekas, ko pētīja ar palielināmo stiklu!

Ģimene ir pati svarīgākā bērnam, kopā pavadot skaistus mirkļus, spēlējo spēles un vienkārši esot klāt, kad tas nepieciešams!

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Dagmāra Ulme

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Dagmāra Ulme