Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” skolotāja Nataļja Pokulejeva strādā ar bērniem, kuru vecums ir 5-6 gadi. Grupā pēc saraksta ir 30 bērni, šonedēļ pirmsskolu apmeklēja 17.

Šī mēneša tēma ir- Mana ģimene.

Sasniedzamais rezultāts-

  • Sociālās un pilsoniskā joma- Stāsta par sevi un savu ģimeni (vārds, uzvārds, ģimenes locekļu vārdi)
  • Valodas joma- Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu.
  • Matemātikas joma- Izzina ģeometriskās figūras.
  • Kultūras un pašizpausmes mākslā- Mērķtiecīgi izmanto mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un, ja nepieciešams, kombinē tos.

 

Attīstāmās caurviju prasmes- Sadarbība, pašvadīta mācīšanās.

Vērtības un tikumi- Centība, solidaritāte.

Lielais jautājums- Kas ir ģimene?

Tiek plātos pārbaudīt zināšanas- Vai audzēknis prot nosaukt savu vārdu un uzvārdu, ģimenes locekļu vārdus, uzvārdus.

Vai spēj atšķir un nosaukt dažādas ģeometriskās figūras.

 

Rotaļnodarbības gaita-

Rīts sākas ar sasveicināšanās dzejoli “Labu rītu”-

Labu rītu saulītei!

Labu rītu zemītei!

Labu rītu actiņām!

Labu rītu austiņām!

Labu rītu kājiņām!

Labu rītu rociņām!

Labu rītu visiem mums!

 

Izmantojot skaitām pantu, izvēlējāmies laika ziņu “moderatoru”, no kura uzzinājām, ka šodien būs silta un saulaina diena, par to nopriecājāmies, pasmaidījām un turpinājām rotaļnodarbību.

Par cik maija mēneša tēma ir “Mana ģimene”, katrs bērns pastāstīja par sevi, nosaucot vārdu, uzvārdu un savu ģimenes locekļu vārdus un uzvārdus, saskaitot tos visus kopā. Stāstīšanas laikā, mēs noskaidrojām, kas cilvēku vārdi un uzvārdi ir ļoti dažādi. Uzzinājām, kā neviens nebija dzirdējis tādu vārdu, kā Evanders.

Atpūtai spēlējām rotaļu “Cipars”

Pēc rotaļas nomierinājāmies, veicot dažādus elpošanas vingrinājumus un gatavojāmies nākamajai darbībai.

Turpmākā rotaļnodarbības daļa bija jau nopietnāka, tā sastāvēja no dažādiem uzdevumiem. Sākumā sadalījāmies 4 komandās, katrs bērns paņem no groziņa kartiņu ar kādu ciparu (1,2,3 vai 4) neredzot šo ciparu.

Es nosaucu kādu ģeometrisko figūru (kopā bija 6 dažādas figūras), bet bērni lika uz paklāja šīs figūras no klučiem. Pēc tam es parādīju kādu no sešām ģeometriskajām figūrām (attēlu) un bērni lika tā nosaukuma pirmo burtu un beigās uz paklāja vajadzēja uzlikt arī pēdējo šī vārda burtu. Bērni ļoti centīgi lika figūras un burtus. Visām komandām viss ļoti labi izdevās, uzvarēja draudzība!

Pēc šī, bērni sakārtoja paklāju, un piedalījās rotaļā, ar nosaukumu “Lidmašīnas un vilcieni.” Sākumā noskaidrojām, ka lidmašīnu vada pilots, bet vilcienu mašīnists. Rotaļas laikā kārtīgi izkustējāmies, pasmējāmies un beigās apgūlāmies uz paklāja, lai atpūstos un padomātu par nākamo darbu, ar nosaukumu ”Ģimene”.

Piedāvāju bērniem uzzīmēt vai izveidot savu ģimeni. Kopumā sanāca ļoti dažādi un skaisti darbi.

Ejot ārā, apsveicām Maiju vārda dienā, dziedot dziesmu. Pēc tam, esot vēl dabā, sākām meklēt un pētīt kukaiņu ģimenes. Bērni ļoti centīgi meklēja skudru ģimeni, slieku ģimeni, gliemežu ģimeni.

Pēcpusdienā krāsojām robotu, no dažādām ģeometriskajām figūrām, katrai figūrai bērns izvēlējās atšķirīgu krāsu un pareizā secībā uzzīmēja katrā lodziņā seju, ar pareizo emociju.

Tā jautri un piedzīvojumiem bagāti pagāja mūsu diena “Kāpēcīšos”!

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Nataļja Polukejeva

 

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Nataļja Polukejeva