Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes ,, Pūt vējiņi “skolotāja Sandra Vetšteine strādā ar bērniem, kuru vecums ir no 3-5 gadi. Grupā pēc saraksta ir 28 bērni, šonedēļ bērnudārzu apmeklē 16 bērni.
Maija mēnesī kopā ar bērniem runājām par mūsu ģimenēm. Šajā nedēļā aplūkojam dzīvnieku ģimenes.
Sasniedzamais rezultāts:
Valodas joma: Klausīties tekstu, atbildēt uz jautājumiem. Stāstīt par dzīvniekiem, mājdzīvniekiem, to mazuļiem.
Kultūras un pašizpausmes mākslā joma: Dziedāt dziesmu,, Adiet meitas, ko adiet”. Skaitīt tautasdziesmas, dzejoļus, skaitāmpantus.
Tehnoloģiju joma: Apgleznot akmentiņus, izgatavot dzīvniekus no kartona rullīšiem un krāsaina papīra. Zīmēt dzīvniekus. Sakārtot savu darba vietu radošo darbiņu veikšanai.
Attīstāmās caurvijas: Pašvadīta mācīšanās, jaunrade un uzņēmējspēja.
Tikumi, vērtības : Centība, mērķtiecība, atbildība.
Lielais jautājums: ,, Kādus dzīvniekus un mājdzīvniekus mēs pazīstam? ”

No rīta bērni grupiņā darbojas aktivitāšu centros.
Tehnoloģiju centrā – no kociņiem un plastilīna izveido dažādas konstrukcijas, celtnes.
Matemātikas centrā- radoši veido dažādus sakārtojums un ritmiskas rindas no dzīvniekiem, kociņiem, ģeometriskām figūrām.
Dabaszinātņu centrā- aplūko enciklopēdiju, grāmatas, attēlus par dzīvniekiem. Skatās filmiņu ,, Kā runā dzīvnieki” un ,, Kur dzīvo mājdzīvnieki “.
Kultūras un mākslas centrā- pabeidz salīmēt lauku sētu- zāli, puķes, kokus. Apvelk dzīvnieku trafaretus, tos izkrāso ar krītiņiem, flomāsteriem, zīmuļiem.
Pirms brokastīm bērni skaita tautasdziesmas, skaitāmpantus. Tos bērni ir iemācījušies visa mācību gada laikā.
Draugu aplī sasveicināmies ar lāču ģimeni.

Skaitām dzejoli:
,,Lācis māca savus bērnus
Katru rītu labrīt teikt.
Katru rītu pamosties,
Mazgāties un ķemmēties.
Lai tie dara, ko tie dara,
Visi dara tā.”
Pārrunājam par dzīvnieku un mājdzīvnieku ģimenēm. Arī dzīvniekiem ir mammas, tēti un bērniņi. Kopīgi aplūkojam attēlus, kuros redzami dzīvnieki un to mazuļi. Bērni veido stāstījumu, klausāmies dzīvnieku balsis. Ejot pa apli, dziedam dziesmu- ,, Adiet meitas vilkam zeķes… ” Bērni rāda dažādas kustības.
Skolotāja aicina bērnus izvēlēties darbiņus, ko katrs šodien darīs. Visi dodas sakārtot savu darba vietu radošajam darbam.
-Var apgleznot akmentiņus.
– Zīmēt dzīvniekus ar guaša krāsām, krītiņiem, flomāsteriem, zīmuļiem.
-No krāsainiem kartona rullīšiem izgatavot dzīvniekus-pielīmēt ķepas, aci, ausis, asti, ūsas. Kad darbiņi pabeigti, saliekam mājdzīvniekus lauku sētā, bet dzīvniekus- mežā. Kopīgi priecājamies par paveikto!
Pastaigas laikā vērojam lapegli, ozolu, bērzu, kastani , ziedošās ābeles. Izskaitam, cik ābeles aug ap bērnudārzu. Laukumā bērni ar krītiņiem zīmē dzīvniekus, puķes. Piedalāmies Olimpiskā mēneša sporta aktivitātēs. Pēcpusdienā klausāmies pasaku par mājdzīvniekiem, kas mežā uzcēla māju. Laukumiņā kustību rotaļas, spēles ar bumbu, ar lecamauklu. Bērni smilšu kastē gatavo cienastu draugiem, pļavā meklē skudriņas un sliekas, pēta, vēro! Meitenes pin vainadziņu no mārpuķītēm.
Visi priecājamies par krāsaino pavasari.

VPII,, Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Sandra Vetšteine

Bērni radoši dzied, dejo, krāso, zīmē, gatavo dzīvniekus, kuri dzīvo Lauku sētā un Mežā.

 

Spēles dažādos centros, jaunrades darbiņi.

Sporta aktivitātes, pētnieciskie darbiņi pļavā, vērojam kukaiņus, puķes, meitenes pin vainadziņus. Labi pavadīta šī pavasara diena!

FOTO: VPII,, Pūt vējiņi ” skolotāja palīgs- Enija Kolosjonoka un pirmsskolas skolotāja Sandra Vetšteine