Strādāju ar bērniem, kuru vecums ir 2,5 – 3,5 gadi, šobrīd grupu apmeklē 13 bērni.

Maija mēnesī turpinājām runāt par pavasari un saistībā ar to kukaiņu tēma bija ļoti aktuāla.

Sasniedzamais rezultāts: bērns vēro, pēta, iepazīstas ar tuvākajā apkārtnē sastopamajiem kukaiņiem. Aplūko attēlus, grāmatu, runā par redzēto. Darbojas ar līmi, otu, papīru, mācās veidot kompozīciju. Pēc ieceres darbojas ar celtniecības materiālu, veido konstrukciju.

Attīstāmās caurvijas: pašvadīta mācīšanās.

Tikumi, vērtības: gudrība, centība, atbildība.

Galvenais jautājums: Kādi kukaiņi dzīvo mums apkārt?

     Tiek sagatavota vide saistībā ar kukaiņu tēmu. Rīta cēlienā kopā ar bērniem skatamies attēlus ar kukaiņiem, piedāvāju izpētīt kastīti, kurā atrodas dažādi kukaiņu paraugi no plastikāta. Bērnus dienas gaitā ievadu ar sveicināšanos, ar rīta kustību dziesmu, tā raisot pozitīvas emocijas.

     Kopā ar bērniem pārrunājam par pavasara norisēm dabā, rosinu pastāstīt savus vērojumus. Sarunā nonākam pie tā, ka arī kukaiņiem ļoti patīk pavasaris un tie jau čakli darbojas pļaviņā. Aplūkojam attēlu kartītes ar kukaiņiem. Pie mums ciemos ir ieradusies bitīte Maija. Ierosinu nodziedāt sveiciena dziesmu un sadraudzēties ar bitīti. Maijai līdzi ir maisiņš ar kukaiņiem (plastikāta). Rosinu aplūkot, kas atrodas maisiņā. Drosmīgākie bērni tausta maisiņa saturu un skatās, kas tur ir iekšā. Tur atrodas dažādi kukaiņi, tos saliekam pie attiecīgās attēla kartiņas. Turpinājumā dodamies izkustēties rotaļā “Kas dārzā?” Mācāmies gan sadarboties viens ar otru, gan dziedāt  un rast pozitīvas emocijas. Pastāstu bērniem, ka bites ir ļoti čaklas un vāc nektāru no ziediem. Ierosinu parādīt bitei, ka arī mēs protam veikt darbu. Piedāvāju bērniem izvēlēties puķi vai lapu un uz tās uzlīmēt dažādus kukaiņus no papīra. Bērni darbojās ar otiņu, šķidro līmi, papīru. Pēc tam bērni mācās sakopt galdus pēc darba veikšanas.

     Pastaigas laikā turpinām vērot dabas norises, bērni pēta kukaiņu rosīšanos laukumiņā – smilšu kastē atrodam vaboli, zālē redzam skudras. Liels prieks bērnos jūtams, kad uz akmens ieraugām mārīti. Vēlāk iemācāmies dziesmu par mārīti “Maza, mīļa mārīte, punktiņus sev saskaita”.

     Dienas gaitā rosinu saudzīgi izturēties pret dzīvo radību – kukaiņiem. Dienas gaitā bērni brīvi darbojas ar piedāvātajiem materiāliem;

*aplūko attēlu kartiņas;

*aplūko enciklopēdiju;

*veido māju kukaiņiem pēc ieceres;

*mācās spēlēt kukaiņu domino.

Diena ir izdevusies un piepildīta!

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja- Marina Jankovska

Nodarbības foto

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja- Marina Jankovska