Pirmsskolas skolotāja Simona Fišere strādā ar bērniem, kuru vecums ir 3-4 gadi, grupā pēc saraksta ir 25 bērni, šobrīd iestādi apmeklē 21.
Maija mēneša tēma “Mana ģimene”, taču šī mēneša ietvaros, iepazīstinām bērnus ar mājdzīvniekiem, jo arī tie ir mūsu ģimenes daļa.

Sasniedzamais rezultāts –
Matemātikas jomā – grupē dzīvnieku figūriņas pēc dotā skaita, novieto skaitļa kartīti pie attiecīgā figūru skaita grupas.
Mākslas jomā – noklāj doto trafaretu ar plastilīnu, ievērojot tā kontūras.
Tehnoloģiju jomā – prot vērt auklu dotajos caurumiņos, ieverot auklu katrā caurumiņā.

Attīstāmās caurvijas – pašvadīta mācīšanās, sadarbība.

Tikumi, vērtības – centība, gudrība, atbildība.

Lielais jautājums – “Kādus mājdzīvniekus mēs zinām?”

Rīta cēlienā bērni pēc brīvas ieceres darbojas aktivitāšu centros.
Valodas centrā – apskata dažādus mājdzīvnieku attēlus, pārrunājam redzamo tajos, kā arī bērniem interesējošos jautājumus. Apskata grāmatas par dzīvniekiem, pārrunājam tajās redzamo.
Matemātikas centrā – bērni grupē dzīvnieku figūriņas attiecīgi redzamajai skaitļa kartītei un otrādi, audzinātāja novieto skaitļa kartīti, bērns izvieto attiecīgā skaita dzīvnieku figūriņas.
Dabaszinātņu centrā – darbojas ar dzīvnieku figūriņām, veido no pieejamajiem dabas materiāliem tiem mājas.
Tehnoloģiju centrā – bērni darbojas ar dažādiem didaktiskajiem materiāliem un galda spēlēm, kuras saistītas ar nedēļas tematu, rotaļas ar lielo celtniecības materiālu.

Sanākam kopā, lai sasveicinātos, šoreiz izmantojam sasveicināšanās dzejolīti ar kustībām –
,,Labu rītu saulītei!
Labu rītu zemītei!
Labu rītu actiņām!
Labu rītu austiņām!
Labu rītu Tev!
Labu rītu sev!”
Kopīgi noskaidrojam nedēļas dienu, pārrunājam kāda nedēļas diena ir šodien, bija vakar un būs rīt? Kādi šodien laikapstākļi redzami aiz loga? Noskaidrojam, ka ārā ir apmācies laiks, taču bez lietus.

Audzinātāja aicina bērnus doties pie galda, kur iepazīstina ar veicamajiem darbiem. Bērniem tiek dota izvēle starp mākslas un tehnoloģiju jomu.

Mākslas jomā – tiek piedāvāts plastilīns un 4 veidu dzīvnieku trafareti – suns, kaķis, zaķis, cūka. Bērnam jāatdala no lielāka plastilīna gabala mazāki, japielīmē tie pamatam, ievērojot kontūras.

Tehnoloģiju jomā- tiek piedāvāti 4 veidu dzīvnieku trafareti, kuros izspiesti caurumiņi – suns, kaķis, zaķis, cūka. Bērnam jāver aukla dotajos caurumiņos, verot auklu katrā no tiem.
Pārsvarā bērni izvēlas mākslas jomu, kur izvēlas darboties ar plastilīnu, tikai 6 bērni izvēlas tehnoloģiju jomu, kurā tiek nostiprinātas vēršanas prasmes. Audzinātājas nākamajā darba dienā, bērni turpina mākslas un tehnoloģiju darbiņus, lai katrs bērns būtu strādājis un pilnveidojies savas prasmes attiecīgajā jomā.
Pēc darbu paveikšanas, bērni apskata visus darbiņus, pārrunājam kādi tie ir sanākuši un cik grūts vai viegls uzdevums šodien bija, vai vēlētos atkārtot…

Gatavojamies pastaigai, kurā dodamies uz sporta laukumu, lai “Olimpiskā mēneša” ietvaros piedalītos pavasara krosā.
Pēc sportiskajām aktivitātēm dodamies uz grupas laukumiņu, pa ceļam vērojot ziedus un kokus, aptaustām un pasmaržojam tos. Bērni ar lielu interesi jautā kā sauc redzamos augus kā arī paši jau ir iepazinuši un zin daudzus no tiem pēc nosaukumiem – tulpes, narcises, neaizmirstulītes, kastaņkoku, ceriņus, ābeles. Nosauc un raksturo tos pēc krāsām, lieluma.
Grupas laukumā bērni darbojas pēc brīvas izvēles – rotaļas ar smiltīm, laukuma uzkopšanas darbi, kustību rotaļas pēc brīvas ieceres, u.c.

Atgriežoties no pastaigas, bērni nostiprina pašapkalpošanās prasmes, dodas nomazgāt rociņas un gatavojoties pusdienām, saklāj savu galdu.

Pēcpusdienā gatavojamies launagam, bērni turpina sagatavot savu vietu ēdienreizei un arī nokārto to pēc tās, aiznesot traukus uz virtuvi. Dodamies ārā, atvadāmies no auklītes un darbojamies pēc brīvas ieceres, kamēr sagaidam vecākus, lai dotos mājup!

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja Simona Fišere

Lai sekotu līdzi bērnu padarītajam darbam un vai ir izpildīti darbiņi visās jomās, mēs atzīmējam tabulā. Augot lielākiem, ļausim šajā uzdevumā piedalīties arī viņiem pašiem!

             

                         FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja- Simona Fišere un skolotāja palīgs- Sanita Stepanova