Nāk rudens izgrezno Latviju un arī mūsu Lielvārdi. 8.oktobrī rudenīgos laikapstākļos parkā pie kultūras nama ,,Lielvārde” norisinājās Ogres novada skolu sacensības krosa skrējienā. Jau par tradīciju kļuvis, ka šo skrējienu atklāj PII ,,Pūt vējiņi” lielākie audzēkņi. Šajā burvīgajā, rudens lapām klātajā trasītē devās – ,,Pipariņi”, ,,Skudriņas”, ,,Kāpēcīši” un ,,Zīļuki”. Prieks, gandarījums un nogurums bija lielākai daļai skrējēju, jo varēja izskrieties pa parka celiņiem, kalniņiem un apskatīt parku no visām pusēm. Visas grupiņas saņēma gardas pārsteiguma balviņas no Lielvārdes sporta centra. Šī tradīcija ļauj bērniem ieskatīies, kas viņus sagaida drīzumā – īstas sacensības ar visām tām pievienotajām emocijām, jo pēc mūsu skrējiena trasē devās jau Madlienas skolas skolēni.

Sporta skolotājs Agris Pikšens