Koku un krūmu lapas ir zeltainas, tās top par vēstnesēm iespaidīgam krāsu uzplaukumam. Mums tas sniedz patiesu prieku par zeltaino rudeni un jauno, pelēko bruģīti. Visas nedēļas garumā mūsu pirmsskolā uz jaunā bruģīša notika pasākums ,,Ar kuģi pa bruģi”. Katrai dienai bija paredzēti savi uzdevumi, kuros paspēja piedalīties arī vecāki ar saviem bērniem.

Kopā pavadījām neaizmirstamus mirkļus, par kuriem lielu PALDIES sakām bērniem,  bērnu vecākiem, skolotājām, skolotāju palīgiem un sporta skolotājiem!

Vadītājas vietniece Maija

Pirmdien, 11.oktobrī- MĒRAM, TVERAM, SVERAM!

Otrdien, 12.oktobrī- VEĻAMIES UN KUSTAMIES

Ceturtdien, 14.oktobrī- VISAM PIEEJAM RADOŠI 

,,Knīpas un knauķi”

Saulēniņiem tapa saulīte!

Jaunā bruģa iestaigāšanas nedēļas “Ar kuģi pa bruģi” ceturtā diena – visam pieejam radoši, izmantojot teritorijā atrodamos dabas materiālus: plastilīna ezim sprauž lapu kātiņu adatas, pastaigas laikā lasa dabas materiālus, no tiem veido guļvietu ezim.

Rudens kopozīcija

Mūsu darba process un gala rezultāts

Mēs cītīgi strādājām un gribējās katram ko sataisīt. Daļa no mūsu darbiņiem.

Mazie Ežuki veidoja no dabas materiāliem saulīti!

Rudens kompozīcija

,,11 un 15 rudens feja”😊

,,Saules zaķis”

PIEKTDIEN, 15.oktobrī- MODES SKATE- ,,AR KUĢI PA BRUĢI”

 

Foto: Lielvārdes PII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotājas