Zeme rīb, rati klaudz, 
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mūsu pirmsskolā 9., 10. un  11. novembrī  ieskandināja Mārtiņdienu. Bērnus sagaidīja Saimniece. Šie svētki tika svinēti latviskās tradīcijās, dziedot tautasdziesmas, ejot rotaļās un dejojot latviešu tautas rotaļdejas, skandējot tautasdziesmas par Mārtiņdienu un ieklausoties ticējumos. Saimniece uz svētkiem bija sarūpējusi gardus pelēkos zirņus, ar kuriem bērnus pacienāja.