Ik pirmdienas rītu Adventa laika visi bērnudārzā sapulcējāmies, lai paveiktu vai pateiktu ko labu sev pašam vai citam.

Pirmajā Adventē attīstījām orientēšanās prasmes. Bērni kopā ar vecākiem nākot pa galvenajiem vārtiem atrada norādes, lai pa tām nonāktu pie mērķa. Vecāki bija sarūpējuši savam bērnam egles, vai priedes zaru, no tiem pagalmā veidojām mūsu lielo Adventes vainagu. Mūsu saimnieks bija izveidojis no koka četras Adventes sveces, kuras ievietojām vainagā.

Otrajā Adventē bērni satika Rūķenīti Piku un Rūķi Riku. Bērniem bija iespēja pikoties vai piedalīties rūķošanās aktivitātes, bargais sals nevienu nenobaidīja un jautri bija visiem. Bērni kopā ar skolotājām izrotāja Adventes vainaku, bet rotājumus bērni veidoja, mājās kopā ar vecākiem. 

 Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir maģisks un brīnumiem pilns, tāpēc bērnudārza ,,Pūt vējiņi” bērni zina, ka šajā laikā ciemos nāk jautrie rūķi, klauvē pie grupas logiem  un atgādināja, ka tuvojas īsts brīnumu laiks – Ziemassvētki!

 Trešajā Adventē vecāki izrotāja laukumiņus un nojumītes. Liels paldies vecākiem par iniciatīvu un atbalstu! Uz sadarbību arī turpmāk!

Ceturtajā Adventē katram bija iespēja nofotogrāfēties ar Ziemassvētku vecīti un nosūtīt viņam vēstuli ar bērnu paveiktajiem darbiņiem. Katram kurš to vēlējās bija iespēja pie Rūķenītes Pikas ierunāt savu video vēlējumu.

Gaidot Ziemassvētkus, bērni čakli gatavojās, mācoties dejas, dziesmas, dzejoļus. Šogad Ziemassvētkos vecāki nevarēja klātienē piedalīties svētkos vīrusa ierobežojumu dēļ, toties kā pārsteigumu saņēma video vai foto no Ziemassvētku pasākuma. Ziemassvētku eglītes bērnudārzā ir reize, kad bērniem jāsaņemas, lai pirmo reizi noskaitītu dzejolīti, lai kopā priecīgi svinētu svētkus. 

Rakstu sagatavoja: Maija Berga

 

 

FOTO: Pirmsskolas skolotājas- KristīneK., Enija, Kristiana, Sandra,