Lāčplēša dienā

,,Skaista mana Tēvu zeme Par visām zemītēm; Augsti kalni, plaši lauki, Zilis jūras ūdentiņš.” Ik gadu 11. novembrī tiek svinēta Lāčplēša diena, tā ir  nacionālas nozīmes piemiņas diena par godu kritušajiem varoņiem, kuri cīnījās par Latvijas brīvību. Lāčplēša dienā tradicionāli […]

Mārtiņdiena

Zeme rīb, rati klaudz,  Kas to zemi rībināja? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem. Mūsu pirmsskolā 9., 10. un  11. novembrī  ieskandināja Mārtiņdienu. Bērnus sagaidīja Saimniece. Šie svētki tika svinēti latviskās tradīcijās, dziedot tautasdziesmas, ejot rotaļās un dejojot latviešu tautas rotaļdejas, […]

Rudenīgā pastaiga

Tā kā Oktobris ir gada skaistākais- rudens mēnesis, tad devāmies rudenīgā pastaigā līdz Daugavai, vērojām izmaiņas dabā, salīdzinājām rudenīgās lapas, kas katrai bija atšķirīgs un skaistās, lielākas vai mazākas, bet noteikti nevarējām atrast divas vienādas. Lasījām lapas un priecājamies par […]

,,AR KUĢI PA BRUĢI”

Koku un krūmu lapas ir zeltainas, tās top par vēstnesēm iespaidīgam krāsu uzplaukumam. Mums tas sniedz patiesu prieku par zeltaino rudeni un jauno, pelēko bruģīti. Visas nedēļas garumā mūsu pirmsskolā uz jaunā bruģīša notika pasākums ,,Ar kuģi pa bruģi”. Katrai […]

Mācību ekskursija uz ,,Lūšu dravu“

10 . grupas Zīļuki devās mācību ekskursijā uz ,,Lūšu dravu.“ 🎈 Bērni apguva jaunas prasmes un iemaņas disku golfa spēlē . Pilnveidoja prasmes orientēties mežā . Iepazinās ar spēles noteikumiem. Spēles gaitā sadarbojāmies komandā , ievērojot spēles noteikumus . 🎈Guvām […]

Ogres novada skolu sacensības krosa skrējienā

Nāk rudens izgrezno Latviju un arī mūsu Lielvārdi. 8.oktobrī rudenīgos laikapstākļos parkā pie kultūras nama ,,Lielvārde” norisinājās Ogres novada skolu sacensības krosa skrējienā. Jau par tradīciju kļuvis, ka šo skrējienu atklāj PII ,,Pūt vējiņi” lielākie audzēkņi. Šajā burvīgajā, rudens lapām […]

Tikšanās ar grāmatas autori Agnesi Vanagu

21.septembrī Zīļuki uzzināja, kā radās grāmata. Autorei ir ideja uzrakstīt bērniem grāmatu ,,Pagalma enciklopēdija”. Par dabas rosību pagalmā, ko tur var sastapt. Bērni atbildēja uz jautājumiem par zināmiem rāpuļiem, putniem. Vērojām un atminējām atjautības uzdevumus par dzeni no attēla koka […]

Saulīte klausās vasaras mākoņa stāstus, dabā jūtams vēsums. Dārzus rotā daudzkrāsainas dālijas. Gladiolu zobeni un asteru zvaigznes vērš savus skatus pret debesīm, pavisam drīz būs dzirdamas gājputnu klaigas… Tas nozīmē, ka ir pienācis 1.septembris. Klāt jaunais mācību gads ar jauniem […]