Amats

Vārds, Uzvārds

Administratīvo dežūru grafiks

Tālrunis, e-pasts  

Lielvārdes PII ,,Pūt vējiņi”

vadītāja

Ingūna Dakstiņa

Pirmdienās
9.00-18.00
Ceturtdienās
9.00 – 17.00

65054350; 26108331

inguna.dakstina@lielvarde.lv

putvejini@lielvarde.lv

 

Lielvārdes PII ,,Pūt vējiņi”

vadītājas vietniece izglītības jomā

Inga Makare

Trešdienās
9.00 – 18.00

26516928

inga.makare@lielvarde.lv

 

Lielvārdes PII ,,Pūt vējiņi”

vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Lienīte Griģuško

Otrdienās

9:00-18:00

65049520; 27879525  

Lielvārdes PII ,,Pūt vējiņi”

medicīnas māsa

Ilze Riņķe

Ceturtdienās

9:00-18:00

65054920; 26516928
 

Lielvārdes PII ,,Pūt vējiņi”

lietvede

Viktorija Krupina

Piektdienās

9:00-16:00

65054350  
Pirmsskolas izglītības skolotāji pēc darba grafika

Piektdienās

16:00-18:00